مترجمِ مستعد سرمربی تیم مس - شبکه‌ما

از مربی تیم مس پرسیدند: نظرتون در مورد نتیجۀ مساوی در انزلی بدست اومد چیه؟ ولی مترجم ازخودش جواب های مختلف جور کرد!

مترجمِ مستعد سرمربی تیم مس

دسته بندی ها:
توضیحات:

از مربی تیم مس پرسیدند: نظرتون در مورد نتیجۀ مساوی در انزلی بدست اومد چیه؟ ولی مترجم ازخودش جواب های مختلف جور کرد!