غرق شدن قایق در رودخانه - شبکه‌ما

قایق کوچکی به دلیل عدم رعایط نکات فنی موقع ساخت آن، موقع انداختن به رودخانه غرق شد

غرق شدن قایق در رودخانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

قایق کوچکی به دلیل عدم رعایط نکات فنی موقع ساخت آن، موقع انداختن به رودخانه غرق شد