آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 13 - شبکه‌ما

Hi. I understand you have a three-bedroom apartment for rent: سلام.

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 13

دسته بندی ها:
توضیحات:
Hi. I understand you have a three-bedroom apartment for rent: سلام. متوجهم که یک آپارتمان سه خوابه برای اجاره دارید؟ Actually we have a three bedroom and a four bedroom for rent. Which would interest you: در حقیقت ما یک آپارتمان سه خوابه و یک آپارتمان چهارخوابه برای اجاره داریم. کدام موردپسند شما است؟ Let's see the three bedroom first. It's for me and my family, Mrs. Smith and my two children , here, Dan and Sarah: بیایید آن که سه خواب دارد را اول ببینیم. این برای من و خانواده ام خانم اسمیت و این دو تا بچه ها دن و سارا است.