جابجایی دوچرخه و شکستنِ شیشۀماشین - شبکه‌ما

جابجایی یک دوچرخه موقع بیرون آوردن آن از ماشین، به دلیل برخوردِ دستۀ دوچرخه با شیشۀماشین منجر به شکستنِ شیشه شد

جابجایی دوچرخه و شکستنِ شیشۀماشین

دسته بندی ها:
توضیحات:

جابجایی یک دوچرخه موقع بیرون آوردن آن از ماشین، به دلیل برخوردِ دستۀ دوچرخه با شیشۀماشین منجر به شکستنِ شیشه شد