نظافت استودیو خبر موقع ضبط گزارش - شبکه‌ما

کارگر خدماتی موقع نظافت استودیو متوجه ضبط خبر نبود تا اینکه وقتی متوجه شد بلافاصله از آنجا دور شد.

نظافت استودیو خبر موقع ضبط گزارش

دسته بندی ها:
توضیحات:

کارگر خدماتی موقع نظافت استودیو متوجه ضبط خبر نبود تا اینکه وقتی متوجه شد بلافاصله از آنجا دور شد.

برچسب ها: