آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 15 - شبکه‌ما

Well, everyone, we're going to take a trip: خب، همه گوش کنید.

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 15

دسته بندی ها:
توضیحات:
Well, everyone, we're going to take a trip: خب، همه گوش کنید. ما میریم سفر Where are we going: کجا میریم؟ Where do we leave: کی میریم؟ We'll tell you everything. Just wait a moment and listen: همه چیز رو خواهیم گفت. یک لحظه صبر کنید و گوش بدید. We're going to the islands: ما به جزیره میریم. Wow! I've always wanted to go! How will we get there: وای من همیشه می خوایتم اونجا برم. چطور میریم؟