اهمیت مدیریت زمان و برنامه ریزی - شبکه‌ما

در قرن بیستم و پس ا ز پیشرقت علم و تکنولوژی با سرعت بسیار بالا و انتشار روز افزون و بی وقفه تکنولوژی و اشاعه...

اهمیت مدیریت زمان و برنامه ریزی

دسته بندی ها:
توضیحات:
در قرن بیستم و پس ا ز پیشرقت علم و تکنولوژی با سرعت بسیار بالا و انتشار روز افزون و بی وقفه تکنولوژی و اشاعه آن در قرن بیست و یکم ، به مرور انسان با مقوله ی زمان و مدیریت آن بیشتر آشنا شد.چراکه برای دستیابی به زندگی بهتر و آرامتر! نیاز به مقوله به نام زمان داشت .خود شما برای رسیدگی به امور روزمره زندگیتان همیشه کمبود وقت را تجربه نموده اید و با آن آشنا هستید . همین موضوع موجب گردید تا بشر مبحث مدیریت زمان و برنامه ریزی را جدی تر دنبال نماید و امروزه به آن بیشتر بپردازد . در این فیلم کوتاه داستانی را از چگونگی مدیریت زمان و ارتباط آن با برنامه ریزی و در نهایت موفقیت در انجام امور می بینید و می شنوید .ارزش یک بار دیدن را دارد .