اذیت کردن گربه-برخوردصاعقه به هواپیما - شبکه‌ما

1- اذیت کردن گربه ای که در کنار استخر مشغول آب خوردن بود 2- اصابت صاعقه به هواپیما 3- پنالتی زیبا و پشتک زدن فوتبالیست

اذیت کردن گربه-برخوردصاعقه به هواپیما

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- اذیت کردن گربه ای که در کنار استخر مشغول آب خوردن بود

2- اصابت صاعقه به هواپیما

3- پنالتی زیبا و پشتک زدن فوتبالیست