سرقت از باغ ملی تهران - شبکه‌ما

سرقت میراث فرهنگی به سردر باغ ملی تهران هم رسید.

سرقت از باغ ملی تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

سرقت میراث فرهنگی به سردر باغ ملی تهران هم رسید. باغ ملی مهم ترین بخش از زندگی تهران قدیم است با بناهای زیبا که هنر معمارانه قرن پیش را به تصویر میکشد. متاسفانه این بنای تاریخی و مهم این روزها مورد سرقت قرار گرفته و قسمتهایی از اون هر روزه به سرقت میره و تلخ ترین بخش این ماجرا اونجاست که متاسفانه مسئولین نسبت به این بنا بی توجهی نشون میدن و تازه بعد از سرقت های صورت گرفته و تخریب هایی که شده قراره تدابیری رو برای حفظ اون در نظر بگیرن. این بناها یادگاری های تهران قدیم و اصالت تهران هستن و نباید اینگونه مورد بی توجهی باشن. امیدواریم هرچه زودتر نسبت به محافظت و نگهداری ازین بنای زیبا و ارزشمند اقدام کنن.