بسکتبال ،ورزشی پر از لحظه ای ناب و جذاب - شبکه‌ما

بسکتبال از سالنهای ورزشی به کوچه و خیابان آمده ..

بسکتبال ،ورزشی پر از لحظه ای ناب و جذاب

دسته بندی ها:
توضیحات:
بسکتبال از سالنهای ورزشی به کوچه و خیابان آمده ..در گوشه و کنار شهر جوانانی را میبینید که حلقه ای فلزی به دیوار و یا تیر برق و یا در گوشه ای از پارک و یا هرجایی که فکرش را هم نمیکنید نصب کرده اند و با یک توپ و سبد ساعتها مشغول بازی هستند و گذر زمان را متوجه نمی شوند و بسکتبال فراتر از یک ورزش ، تبدیل به سرگرمی جذاب و سرشار از لحظات ناب و شاد شده است .تا جایی که ثبت این لحظه ها با دوربین و جمع آوری آن در کنار هم می تواند ساعتها و یا حتی روزها زمان ببرد .مشابه این فیلم را شاید در جایی دیگر دیده باشید . اما لحظاتی متفاوت را در اینجا خواهید دید .ببینید و لذت ببرید .