رازداری خیلی خوب خانم شیرزاد - شبکه‌ما

اگر ساختمان پزشکان رو میدیدید حتما با خانم شیرزاد که منشی مشترک دکترها بود آشنا هستیدکه در عین حال اینکه خیلی خنگ بود و آی...

رازداری خیلی خوب خانم شیرزاد

دسته بندی ها:
توضیحات:

اگر ساختمان پزشکان رو میدیدید حتما با خانم شیرزاد که منشی مشترک دکترها بود آشنا هستیدکه در عین حال اینکه خیلی خنگ بود و آی کیو پایینی داشت اما خیلی فضول و اهل فالگوش ایستادن بود و کلی ماجرا برای این دکترها درست می کرد و البته یه جورایی هم برای خودش اونجا حکم ریاست رو داشت . حالا تو این قسمت هم که دکتر زیبایی یه مریض خیلی قلدر و لات و لوت داره و میخواد دماغش رو عمل کنه میگه من نمی خوام کسی بفهمه دریغ از اینکه خانم شیرزاد با ترفند همیشگی خودش فهمیده و حسابی هم آبروی این شخص رو پیش همه ریخته روی زمین .