سکانس خنده دار از بفرمایید شام - شبکه‌ما

برنامه بفرمایید شام که از شبکه های ماهواره ای پخش میشه در زمره ی برنامه هایست که خیلی طرفدار داره و همیشه خیلی ها رو...

سکانس خنده دار از بفرمایید شام

دسته بندی ها:
توضیحات:

برنامه بفرمایید شام که از شبکه های ماهواره ای پخش میشه در زمره ی برنامه هایست که خیلی طرفدار داره و همیشه خیلی ها رو پای برنامه هاش میکشونه و میشونه پای تلویزیون . این قسمت از برنامه بفرمایید شام با کمی صدا گذاری که انجام شده جنبه ی کاملا طنز رو به خودش گرفته که طرف داره با مادرش سر آشپزی صحبت میکنه و مادرش که یک صدای ساخته شد ه است حسابی پسرش رو شرمنده میکنه و چپ و راست بهش تیکه میندازه که تو هیچی نشدی کاش حداقل تو برنامه بفرمایید شام اول میشدی و یه آشپز درست حسابی ازت در میومد .