برخورد ماشین به دیوار - شبکه‌ما

راننده اتومبیلی موقع دنده عقب گرفتن ناگهان به دلیل سرعت زیاد از پله های آنجا عبور کرده و به کرکره مغازه ای برخورد می کنه...

برخورد ماشین به دیوار

دسته بندی ها:
توضیحات:

راننده اتومبیلی موقع دنده عقب گرفتن ناگهان به دلیل سرعت زیاد از پله های آنجا عبور کرده و به کرکره مغازه ای برخورد می کنه و منجر به خسارت میشه

و ماشینی که در چمن گیر کرده بود ناگهان خارج شده و به آن طرف جاده منحرف میشه.

برچسب ها: