شکار سنجاب توسط مار - شبکه‌ما

در این برنامه قصد داری یکی دیگر از شکار حیوانات را به تصویر بکشیم و اینجا یک مار یک سنجاب زیبا را شکار می کند...

شکار سنجاب توسط مار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این برنامه قصد داری یکی دیگر از شکار حیوانات را به تصویر بکشیم و اینجا یک مار یک سنجاب زیبا را شکار می کند و  در یک جنگل یک مار روی زمین در حال خزیدن می باشد و  برای خوردن آب به برکه ای می رود و سپس به راه خود ادامه می دهد و  از دور کرگدن و بوفالوها را می بیند که اگر هواسش نباشد زیر پای آنها لگد مال می شود و مار از دور سنجابی را می بیند و  سنجاب به خانه درختی خود می رود و مار به آرامی سنجاب را دنبال می کند  و  سنجاب فرار می کند ولی مار به بچه های سنجاب حمله کرده و بچه های سنجاب را قورت می دهد و می خورد  و سنجاب مادر سر و صدا می کند .