مهران غفوریان ماقبل تاریخ - شبکه‌ما

اگر مایلید بدونید که اولین دروغ تاریخ کی گفته شده و دلیلش چی بوده حتما این کلیپ زیبای ماقبل تاریخ رو از سریال شوخی کردم...

مهران غفوریان ماقبل تاریخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

اگر مایلید بدونید که اولین دروغ تاریخ کی گفته شده و دلیلش چی بوده حتما این کلیپ زیبای ماقبل تاریخ رو از سریال شوخی کردم ببینید . مهران غفوریان در نقش یه انسان قبل از تاریخ داره به همتای خودش دروغ میگه و میگه من جوجه تیغی ام . در قسمت دوم دلیل دومین دروغ احتیاج به غذا عنوان میشه که غفوریان برای رسیدن به غذا به یک خانم ماقبل تاریخ وعده دروغی ازدواج میده و تا این وعده رو میده اون خانم هم استخوان توی دستش رو به مهران غفوریان میده و سریعا حرفی که زده بود رو پس میگیره و در میره . خیلی قشنگه این کلیپ ماقبل تاریخ  .