پایین آمدن از تپه و ریزش آوار - شبکه‌ما

1- پایین آمدن از تپه و ریزش آوار 2- افتادن از روی چهارپایه و خراب شدن گچبری ساختمان 3- افتادن چوب و تخته هنگام تعیض لوله فاضلاب 4-...

پایین آمدن از تپه و ریزش آوار

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- پایین آمدن از تپه و ریزش آوار

2- افتادن از روی چهارپایه و خراب شدن گچبری ساختمان

3- افتادن چوب و تخته هنگام تعیض لوله فاضلاب

4- پرش ناموفق با چتر

5- افتادن از روی نردبان

6- ...