شکار سوسک توسط رتیل - شبکه‌ما

در این دنیا حیوانات و موجودات بی شماری زندگی می کنند و تعدادی از آنها وحشی و تعدادی از آنها سمی می باشند و برای...

شکار سوسک توسط رتیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این دنیا حیوانات و موجودات بی شماری زندگی می کنند و تعدادی از آنها وحشی و تعدادی از آنها سمی می باشند و برای شکار از گیاهان یا از شکار یکدیگر تغذیه می کنند و حیوانات وحشی قابل نگهداری در منزل نیستند و تعدادی هم اهلی هستند و قابل نگهداری در منزل را دارند و اگر قصد نگهداری از حیوانات یا موجودی در منزل دارید باید مرتب به آن رسیدگی نمایید و این فرد در خانه خود بجای سگ و گربه و دیگر حیوانات علاقه به نگهداری موجودات سمی دارد و در این آکواریوم بزرگ یک جفت رتیل نگهداری می کند که خطرناک هم هستند و این رتیل ها دارای رنگ بندی زیبایی هستند و باید رتیل های کمیابی باشند و برای این رتیل ها یک سوسک زنده را گرفته و به درون آکواریوم می برد و سوسک زنده بیچاره مورد حمله رتیل قرار گرفته و شکار می شود و رتیل سوسک را زنده زنده می گیرد و می خورد و سوسک جانش را از دست می دهد .