دوربین مخفی موش - شبکه‌ما

دوربین های مخفی همیشه جالب و زیبا هستند و ما را همیشه سرگرم کرده و گاهی ترسانده و گاهی می خندانند این بار دوربین مخفی...

دوربین مخفی موش

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوربین های مخفی همیشه جالب و زیبا هستند و ما را همیشه سرگرم کرده و گاهی ترسانده و گاهی می خندانند این بار دوربین مخفی موش را مشاهده خواهید کرد و خیلی زیباست در پارکی زیبا کسانی را که روی نیمکت نشسته اند قرار است با یک موش عروسکی بترسانند و ببینند عکس العمل مردم چیست و  فرد اول یک آقاست که در حال مطالعه کردن روزنامه می باشد و موش را به چوبی بسته و از پشت به پای این مرد می زنند و مرد با دیدن این موش بزرگ شوکه شده و از جای خود می پرد و می فهمد سرکارش گذاشته اند و  نفر دوم یک خانم هست که موش را وقتی به پای او می زنند با دیدن موش نمی داند چه باید انجام دهد و شوکه شده و در جای خود فقط تکان می خورد و نمی داند باید چه کاری کند و نفر سوم یک زوج هستند و در حال مطالعه که خانم با دیدن موش تمامی جزوه های درون دستش را پرتاب کرده و فرار می کند و شوهر این خانم به این کار معترض می شود و  این بار دو خانم را می ترسانند و دو خانم قوی هیکل به روی مرد آزار دهنده حمله می کنند و او را می زنند .