علیرضا24 - ویژگی های زبان فارسی - طنز - شبکه‌ما

"ویژگی های زبان فارسی"، یکی دیگر از ویدئو های طنز، زیبا و دیدنی علیرضا24 است که برایتان در نظر گرفتم.

علیرضا24 - ویژگی های زبان فارسی - طنز

دسته بندی ها:
توضیحات:

"ویژگی های زبان فارسی"، یکی دیگر از ویدئو های طنز، زیبا و دیدنی علیرضا24 است که برایتان در نظر گرفتم. در این ویدئو ی طنز و زیبا، علیرضا24 به بیان و بررسی ویژگی های زبان فارسی می پردازد که تماشای آن خالی از لطف نیست.

در این ویدئو می خواهم کمی در مورد زبان فارسی و ویژگی هایش با شما حرف بزنم. صحبت هایم را در ابتدا می خواستم به سبک انشا های قدیمی به این صورت که البته واضح و مبرهن است که... شروع کنم؛ اما آنقدر چیز واضح و مبرهنی در این زبان پیدا نمی شود! مثلا جان و زندگی آدم ها فقط به بالا و پایین شدن یک نقطه بستگی دارد! "او را نکشید!" با یک اشتباه کوچک تبدیل می شود به جمله ی "او را بکشید!". از این قبیل مثال ها به عنوان یک جوک یاد می شود؛ اما نمی دانم اگر کسی واقعا اینطور جانش را از دست بدهد، باز هم کسی می خندد یا نه؟

به جز نقطه گذاری، "علائم حرکتی" هم چون مال کلاس اولی هاست، یک کلمه را می توان به چند شکل خواند... . به طور مثال همین "بکُشید" را می توان خواند "بِکِشید" و آنوقت به جای اینکه طرف را بکُشند، نقاشی اش را می کشند؛ یا شاید هم دست و پایش را بگیرند و آنقدر بِکِشند تا... .

گاهی اوقات هم جان و زندگی آدم ها دست یک "ویرگول" است! حتما همه یتان آن مثال معروف را شنیدید که بخشش لازم نیست اعدامش کنید. از همه ی اینها گذشته من نمی دانم چرا مثال های شیرین زبان ما حول قتل، اعدام، کشتن و این چیز هاست!

پیشنهاد می کنم تماشای این ویدئوی زیبا و خنده دار را از دست ندهید!