ترسیدنِ تمساح از گربه وحشی - شبکه‌ما

تمساحی کنار برکه بود که گربه ای به او نزدیک شده ولی از ترس اینکه گربه بهش حمله کنه، فرار می کنه.

ترسیدنِ تمساح از گربه وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

تمساحی کنار برکه بود که گربه ای به او نزدیک شده ولی از ترس اینکه گربه بهش حمله کنه، فرار می کنه.