برخورد توپ به صورت پسر بچه - شبکه‌ما

1- برخورد توپ به صورت پسر بچه 2- وزنه برداری غیر اصولی بچه ها 3- عدم تسلط در موتورسواری 4- افتادن در استخر 5- بازی طناب کشی

برخورد توپ به صورت پسر بچه

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- برخورد توپ به صورت پسر بچه

2- وزنه برداری غیر اصولی بچه ها

3- عدم تسلط در موتورسواری

4- افتادن در استخر

5- بازی طناب کشی