پرتابِ توپ با چوب گُلف به حفره مربوطه - شبکه‌ما

1- پرتابِ توپ با چوب گُلف به حفره مربوطه 2- طناب بازی بالای رودخانه و افتادن در آب 3- عبور از روی چوب و افتادن در رودخانه

پرتابِ توپ با چوب گُلف به حفره مربوطه

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- پرتابِ توپ با چوب گُلف به حفره مربوطه

2- طناب بازی بالای رودخانه و افتادن در آب

3- عبور از روی چوب و افتادن در رودخانه