ورود اوباما به سوپرمارکت برای خرید - شبکه‌ما

1- ورود اوباما (رئیس جمهور آمریکا) به سوپرمارکت همراه با 1 نفر محافظ جهت خرید اقلام مورد نیاز 2- اجرای آهنگ با ضربه زدن به دندان

ورود اوباما به سوپرمارکت برای خرید

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- ورود اوباما (رئیس جمهور آمریکا) به سوپرمارکت همراه با 1 نفر محافظ جهت خرید اقلام مورد نیاز

2- اجرای آهنگ با ضربه زدن به دندان