لغزنده بودن جاده و خطر تصادف - شبکه‌ما

1- لغزنده بودن جاده رفع خطر از لحظه تصادف ماشین با فردی که درحال بستنِ زنجیر چرخ کنار جاده بود 2- ترکیدن فشفشه ها درون کوله...

لغزنده بودن جاده و خطر تصادف

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- لغزنده بودن جاده رفع خطر از لحظه تصادف ماشین با فردی که درحال بستنِ زنجیر چرخ کنار جاده بود

2- ترکیدن فشفشه ها درون کوله پشتی