دوربین مخفی مرگ - شبکه‌ما

دوربین مخفی و اذیت کردن افراد خیلی جالب هست و مردم را به صورت مخفیانه سر کار بگزاری و در آخر متوجه شوند که دوربین...

دوربین مخفی مرگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوربین مخفی و اذیت کردن افراد خیلی جالب هست و مردم را به صورت مخفیانه سر کار بگزاری و در آخر متوجه شوند که دوربین مخفی بوده جالب است و  این بار شما را به دیدن دوربین مخفی مرگ دعوت می کنم و این بار  یکی را در نظر می گیرند و از دور شلیط می کنند و با رنگ قرمز به پیراهن آن پاشیده می شود و  و مردم در اطراف جیغ می زنند و همان لحظه آمبولانس می آید و آن را سوار می کند و به او تلقین می کنند که مرده و به او شک داده می شود و بیان می کنند مرده است و او را به درون تابوت می گذارند و افراد در نظر گرفته و انتخاب شده جیغ و داد می زنند و گریه می کنند و نمی دانند دوربین مخفی هست و  گریه می کنند در تابوت  را برای خاک کردن می برند و فرد درون تابوت نا امید شده و گریه می کند و  در این لحظه در تابوت باز می شود و همه دست می زنند و 2000 یورو جایزه به فرد داده می شود .