دوربین مخفی آسانسور - شبکه‌ما

دوربین مخفی آسانسور یکی از زیباترین دوربین مخفی های خارجی و ترسناک و جالب در این دوربین مخفی در یک ساختمان  یک آسانسور را در...

دوربین مخفی آسانسور

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوربین مخفی آسانسور یکی از زیباترین دوربین مخفی های خارجی و ترسناک و جالب در این دوربین مخفی در یک ساختمان  یک آسانسور را در نظر گرفته اند و در اولین مرتبه یک خانم سوار آسانسور می شود و لامپ ها خاموش می شوند و در تاریکی یک کودک به عنوان روح وارد آسانسور می شود و برق می آید و زن می ترید و داد می زند و  در مرتبه بعد دو خانم سوار آسانسور می شوند و برق قطع می شود و پس از وصل  برق دختر ظاهر می شود و خانم ها گریه و داد می زنند و ناله می کنند و باز برق قطع می شود و دختر غیب شده و این کار با ده ها زن و مرد تکرار می شود و خیلی ترسناک است حتی دیدن این دوربین مخفی  شما را می ترساند .