دوربین مخفی باد خالی کردن - شبکه‌ما

این هم یک دوربین مخفی  جدید خارجی ولی این بار از نوع  بی ادبی  در این دوربین مخفی یکی در کنار افراد راه می رود...

دوربین مخفی باد خالی کردن

دسته بندی ها:
توضیحات:

این هم یک دوربین مخفی  جدید خارجی ولی این بار از نوع  بی ادبی  در این دوربین مخفی یکی در کنار افراد راه می رود و وقتی به کنار آنها رسید ادای باد در کردن در می آورد و صدایی از خود  در آورده و افراد فکر می کنند این فرد باد خالی کرده و زود می روند و  دو خانم کنار هم نشسته اند کنار آنها باد در می کنه و زن ها می روند و کنار پلیس باد در می کنه و پلیس چیزی نمی گه و کنار یک زن مسن این کار رو می کند و زن او را می زند و در کنار چند پیر مرد باد خالی می کند و همه می خندند و کنار یک زوج جوان این کار رو می کنه فرار می کنند و می خندند و یک جا یک زوج  خوابیده اند با صدای باد خالی کردن بیدار می شوند و این مسخره بازی با افراد دیگر ادامه دارد ببینید و بخندید .


  • فاطمه
    فاطمه |

    بی تربیت