حمله تمساح به گوره خر در اب - شبکه‌ما

گوره خرهای که میخواستند از طریق اب رودخانه به اون طرف رودخانه حرکت کنند مجبور شدند که از وسط اب حرکت کنندبا اینکه تمساح های...

حمله تمساح به گوره خر در اب

دسته بندی ها:
توضیحات:
گوره خرهای که میخواستند از طریق اب رودخانه به اون طرف رودخانه حرکت کنند مجبور شدند که از وسط اب حرکت کنندبا اینکه تمساح های زیاد و خطرناکی در اب رودخانه بودن و منتظر چنین لحظه ای بودند که گوره خرها از اب روخانه رد بشند ولی وقتی که گوره خرها در حال حرکت در اب بودن یکی از گوره خرها مورد حمله یکی از تمساح های وحشتناک قرار گرفت و بااینکه تمساح گوره خر را در دندانهای خود گرفته بود گوره خر با این وجود به راه خود ادامه میداد و پس از تقلا کردن گوره خر از اب بیرون میاد با این وجود تمساح شکم گوره خر را زخمی و پاره پاره کرده بود و بعد تمساح ها گوره خر را خوردند.