دوربین مخفی دستشویی - شبکه‌ما

دوربین مخفی زیبا و جالب دستشویی در این دوربین مخفی خیلی ها را سرکار می گذارند و  این بار در دستشویی عمومی کاری می کنند...

دوربین مخفی دستشویی

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوربین مخفی زیبا و جالب دستشویی در این دوربین مخفی خیلی ها را سرکار می گذارند و  این بار در دستشویی عمومی کاری می کنند درب بسته نشود و از عابرین می خواهند در را بگیرند و با دستگاه صدای باد خالی کردن در می آورند و مردم فکر کنند آن فرد باد خالی کرده و عکس العمل مردم را ببینید و مردم می خندند و شنگول می شوند از صدای باد خالی کردن و خیلی جالب هست و خنده را به رو و چهره افراد می آورد و اگر دوست دارید بخندید شما را به دیدن این دوربین مخفی جالب دعوت می کنیم .