دوربین مخفی زنده شدن مرده - شبکه‌ما

این بار یک دوربین مخفی ترسناک را برای شما در نظر گرفته ایم و امیدواریم از آن خوشتان بیاید در این دوربین مخفی افراد در...

دوربین مخفی زنده شدن مرده

دسته بندی ها:
توضیحات:

این بار یک دوربین مخفی ترسناک را برای شما در نظر گرفته ایم و امیدواریم از آن خوشتان بیاید در این دوربین مخفی افراد در اسانسوری سوار می شوند و همان زمان دو نفر تابوت یک مرده را درون آسانسور می آورند و در میان مسیر برق آسانسور قطع می شود و وقتی برق می آید درب تابوت باز می شود و مرده به بیرون می افتد و به سمت افراد حمله می کند اولین نفر خانمی هست که اشکانش جاری می شود و فرار می کند پس از خارج شدن از آسانسور و نفر بعدی خانم جوانی است که با دیدن این فرد داد می زند ناله می کند و  آن مرده دختر را می گیرد و زن جیغ زده و پس از خارج شدن فرار می کند و جیغ می زند و نفر سوم پسری است و با دیدن این صحنه داد می کشد و می ترسد و این کار با ده ها نفر انجام می شود و همه ناله و جیغ می زنند و می ترسند ببینید فقط نترسید .