سکانس خیلی با حال از سریال پژمان - شبکه‌ما

اگر سریال پژمان رو دیده باشید که مربوط میشد یه جورایی به زندگی نامه پژمان جمشیدی بازیکن سابق پرسپولیس حتما این سکانس خیلی قشنگ که...

سکانس خیلی با حال از سریال پژمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

اگر سریال پژمان رو دیده باشید که مربوط میشد یه جورایی به زندگی نامه پژمان جمشیدی بازیکن سابق پرسپولیس حتما این سکانس خیلی قشنگ که یکی از شر خر ها و لات و لوت های بزرگ و معروف شهر میاد و از پشت سر حسابی روی پژمان جمشیدی خراب میشه رو دیدید . تو این  سکانس پژمان داره با خیر نگاره خداحافظی میکنه که یکدفعه این نره غول از پشت سر میاد با کف دست محکم میزنه پشت پژمان و بعد یقش رو میگیره و میکشونه این ور و اونور و بعدا وحید میاد کمکش که اونم نمی تونه کاری کنه . خیلی خیلی قشنگه این سکانس سریال پژمان .