حمله شیر به گوره خر - شبکه‌ما

• شیری که در کمین گوره خرها نشسته بود و به ارامی انها را دنبال میکرد با حمله ای غافلگیر کننده به انها حمله ور...

حمله شیر به گوره خر

دسته بندی ها:
توضیحات:
• شیری که در کمین گوره خرها نشسته بود و به ارامی انها را دنبال میکرد با حمله ای غافلگیر کننده به انها حمله ور شده و یکی از گوره خرها را گرفت و شیر زیر گردن گوره خر را محکم گرفته و فشار زیادی به گلوی گوره خر وارد میکند تا گوره خر ازپای دراید ولی گوره خر به این راحتی تسلیم نمیشود و تلاش زیادی میکنه که از دست شیر فرار کنه با توجه به اینکه تمام گوره خرها نظاره گر این تصویر وحشتناک و خیلی بد هستند و نمیتونند کاری برای هم نوعشان کنند ولی باتلاش زیاد و تحمل بلاخره گوره خر موفق به فرار میشود و شیر هم دست خالی بر میگردد.