شکستن مانیتور بخاطر عکس ترسناک - شبکه‌ما

یه نفر مشغول بازی یه دفعه با ظاهر شدن عکس ترسناک عصبی میشه و مانیتور رو میشکونه

شکستن مانیتور بخاطر عکس ترسناک

دسته بندی ها:
توضیحات:

یه نفر مشغول بازی یه دفعه با ظاهر شدن عکس ترسناک عصبی میشه و مانیتور رو میشکونه