فرود هواپیما با 1 بال - شبکه‌ما

هواپیمایی که در مانور 1 بال آن شکست، خلبان با مهارت خود توانست فرود بیاد

فرود هواپیما با 1 بال

دسته بندی ها:
توضیحات:

هواپیمایی که در مانور 1 بال آن شکست، خلبان با مهارت خود توانست فرود بیاد