جدال دو ببر خشمگین - شبکه‌ما

قاتل های بالفطره که اصلا رحمی در کارشان نیست فقط به کشتن فکر میکنند.

جدال دو ببر خشمگین

دسته بندی ها:
توضیحات:
قاتل های بالفطره که اصلا رحمی در کارشان نیست فقط به کشتن فکر میکنند.دو ببر که با شدت وحشتناکی به هم حمله میکردند و همدیگه رو چنان گرفته بودند که هیچ کس نمیتونست انها را از هم جدا کنند ببرها با دندانهای محکمشان که فقط صورت همدیگه رو گرفته بودند و درد شدیدی هم داشت با هم میجگیدند که اینکار فقط برای گشتن بود نه چیز دیگر.