آموزش زبان نصرت درس دوم - شبکه‌ما

در درس دوم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدا درس با یک مکالمه بین دو شخص شروع می شود...

آموزش زبان نصرت درس دوم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در درس دوم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید:

ابتدا درس با یک مکالمه بین دو شخص شروع می شود که مکالمه این است:

Do you understand English?

A little

are you Mexican?

Yes,do you understand Spanish miss?

 No I don't undesrstand spanish.

سپس به معرفی چند کلمه شامل کلمات زیر می پردازد:

اسپانیولی  :  Spanish                                                  انگلیسی : English                  من می فهمم :   I understand       

   انگلیسی می فهمم : I understand English          یک کمی انگلیسی میفهمم : I understand a little English

شما را به دیدن این کلیپ از شبکه ما برای یادگیری بیشتر دعوت می کنم.