خواندن متن توافقنامه ایران و ٥+١ در فروردین 94 - شبکه‌ما

در این کلیپ خواهیم دید که نماینده کشورهای ۵+۱ متن توافقنامه را به زبان انگلیسی میخواند و بعد از آن آقای دکتر محمد جواد ظریف وزیر...

خواندن متن توافقنامه ایران و ٥+١ در فروردین 94

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ خواهیم دید که نماینده کشورهای ۵+۱ متن توافقنامه را به زبان انگلیسی میخواند و بعد از آن آقای دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران متن این توافق نامه را به زبان شیرین فارسی قرائت میکند.