آزمایشی جالب توسط سکه و آهن ربا - شبکه‌ما

هر روز پیرامون ما اتفاقات جالبی رُخ می دهد که توضیح علمی برخی از آنها را می دانیم و برای برخی دیگر توضیحی پیدا نمی...

آزمایشی جالب توسط سکه و آهن ربا

دسته بندی ها:
توضیحات:
هر روز پیرامون ما اتفاقات جالبی رُخ می دهد که توضیح علمی برخی از آنها را می دانیم و برای برخی دیگر توضیحی پیدا نمی کنیم . در این ویدیو شما با آزمایشی جالب روبرو خواهید شد که در آن فرد آزمایش کننده – که یک جوان روسی است- با تعدادی سکه ی انگلیسی ، تعدادی سکه ی آمریکایی و دو عدد آهنربا آزمایش خود را آغاز می کند . او ابتدا سکه ها را به زیر آهنربا متصل می کند و پس از آنکه آنها خاصیت آهنربایی یافتند ، به شیوه ای آنها را روی لبه ی یک لیوان و زیر آهنربا قرار می دهد ، اما در کمال تعجب آنها در جای خود باقی می مانند و روی زمین نمی ریزند ! این ویدیو را ببنید و حدس بزنید که به کدام دلیل علمی این سکه ها در جای خود روی لبه ی یک لیوان باقی می مانند و سقوط نمی کنند ؟ شاید شما نیز متوجه دلیل علمی این اتفاق شوید!