روحانی : ما در توافق هسته ای اهل فریب نیستیم - شبکه‌ما

سخنان تاکیدی آقای روحانی رئیس جمهور ایران درباره بعضی مسائل توافق هسته ای را بشنویم، در این ویدئو آقای روحانی به خوش قول بودن دولت...

روحانی : ما در توافق هسته ای اهل فریب نیستیم

دسته بندی ها:
توضیحات:

سخنان تاکیدی آقای روحانی رئیس جمهور ایران درباره بعضی مسائل توافق هسته ای را بشنویم، در این ویدئو آقای روحانی به خوش قول بودن دولت به بندهای توافق نامه تاکید کردند و نیز کلید موفقیت در همه عرصه ها را همدلی مسئولین وحمایت مردم دانستند.