وقتی کاراته باز کم میاره خخخخ - شبکه‌ما

این یه کاراته باز هستش وقتی نمیتوه حریفش رو شکست بده نمیدونم چک میزنه بهش چیکارش میکنه که پخش زمین میشه خخخخخخخ

وقتی کاراته باز کم میاره خخخخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

این یه کاراته باز هستش وقتی نمیتوه حریفش رو شکست بده نمیدونم چک میزنه بهش چیکارش میکنه که پخش زمین میشه خخخخخخخ