ترفندی برای افزایش جلب اعتماد مدیر - شبکه‌ما

ترفندی برای افزایش اعتماد مدیر نسبت به کارمند به طوری که فردی مقداری ذرت روی کیبورد میریزه بعد چند تا کبوتر مشغول خوردن آن میشوند تا...

ترفندی برای افزایش جلب اعتماد مدیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

ترفندی برای افزایش اعتماد مدیر نسبت به کارمند

به طوری که فردی مقداری ذرت روی کیبورد میریزه بعد چند تا کبوتر مشغول خوردن آن میشوند تا اینکه با نوک زدن روی کیبورد به این طریق انگار آن فرد مشغول تایپ کردن هستش.