شوخی ناجور با کاظمیان در مصاحبه - شبکه‌ما

اگر برنامه نود رو میبینید حتما حاشیه های جالب توجه این برنامه رو هم به دقت دنبال میکنید که یکی از این حاشیه ها مربوط...

شوخی ناجور با کاظمیان در مصاحبه

دسته بندی ها:
توضیحات:

اگر برنامه نود رو میبینید حتما حاشیه های جالب توجه این برنامه رو هم به دقت دنبال میکنید که یکی از این حاشیه ها مربوط میشه به مصاحبه خبرنکار برنامه نود که در هتل تیم تراکتورسازی و با جواد کاظمیان انجام شده بود . در حال انجام مصاحبه یکی از بازیگران تراکتور سازی که ظاهرا البته رفاقت صمیمی هم با جواد کاظمیان داره میاد و از طبقه بالا یه چیزی رو پرت میکنه سمت جواد کاظمیان که عنان مصاحبه رو حسابی هم از دست جواد کاظمیان و هم از دست گزارشگر برنامه نود در میاره و باعث عصبانیت کاظمیان و خنده خبر نگار برنامه نود میشه .