نمونه کار مدلینگ با اتوکد و رندر با مکس - شبکه‌ما

  در این برنامه از سری ویدئو های اموزش اتوک به تماشای یک نمونه کار خواهید پرداخت.

نمونه کار مدلینگ با اتوکد و رندر با مکس

توضیحات:

 

در این برنامه از سری ویدئو های اموزش اتوک به تماشای یک نمونه کار خواهید پرداخت.برای طراحی های حرفه ای در شرکت ها و پروژه های معتبر لازم است که از طرح پیشنهاد شده برای ساخت نمونه های عکسی از طرح خود را ارائه کنیم برای اشنایی بیشتر کارفرما با طرح.به همین منظور مدلینگ طرح خود را میتوانیم با استفاده از نرم افزار اتوکد و یا سایر نرم افزار ها از جمله ارچی کد و اسکچ اپ و یا رویت انجام دهیم و توصیه میشود که برای رندر گرفتن از مدلینگ انجام شده از پلاگین وی ری مربوط به نرم افزار مکس استفاده کنیم چرا که بهترین نتیجه  را در بر خواهد داشت.البته قابل ذکر است که نرم افزارهای دیگر از جمله رویت نیز رندر های مطلوبی دارند