بیچاره سکته کرد خخخخخ - شبکه‌ما

یارو نشسته ببینین چیکارش میکنن بنده خدا رو خخخخخ

بیچاره سکته کرد خخخخخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

یارو نشسته ببینین چیکارش میکنن بنده خدا رو خخخخخ