ربات بمب یاب درنیروی پلیس - شبکه‌ما

استفاده از تکنولوژی جدید در بسیاری از موارد به یاری ما انسان ها آمده و حتی در مواردی جان ما را نجات داده است .

ربات بمب یاب درنیروی پلیس

دسته بندی ها:
توضیحات:
استفاده از تکنولوژی جدید در بسیاری از موارد به یاری ما انسان ها آمده و حتی در مواردی جان ما را نجات داده است . در میان تکنولوژی هایی که به انسان کمک می کنند ، ربات ها جایگاه ویژه ای دارند . این جایگاه ویژه به علت طراحی آنها به منظور رفتار و تفکر مانند انسان ها می باشد . ربات ها در مواردی می توانند مانند انسان ها عمل کنند که همین ویژگی ممتاز اهمیت آنها را برای انسان ها چند برابر کرده است . در این ویدیو نمونه ای از فعالیت های ربات ها در راستای کمک به انسان را خواهید دید . ربات هایی که به پلیس کمک می کنند تا بمب را پیدا شود و با این عمل از به خطر افتادن جان انسان ها جلوگیری می کنند . ربات ها برای سال ها در کشورهایی مانند ژاپن در حال طراحی برای انجام عملکردی مفید ، و در زمان کوتاه تر از انسان بودند . با تولید این نسل از ربات ها به نظر می رسد سازندگان ربات ها به آرزوی دیرینه ی خود رسیده اند .