آموزش زبان نصرت درس سوم - شبکه‌ما

در درس سوم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: این درس نیز با مکالمه زیر شروع می شود: HELLO,SIR,HOW ARE YOU? FINE...

آموزش زبان نصرت درس سوم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در درس سوم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید:

این درس نیز با مکالمه زیر شروع می شود:

Hello,sir,how are you?

Fine thanks.

Oh,do you understand English?

Yes,a little,not very well.

Are you Mexican sir?

Yes

But you understand English very well.

سپس به معرفی کلمه جدید این درس می پردازد که but می باشد که به معنی اما می باشد.سپس شما از شما می خواهد تعدادی کلمه و جمله که در زیر آمده را بیان کنید.

انگلیسی می فهمم : I understand English   یک کمی : a little

یک کمی می فهمم : I understand a little     

خیلی خوب نه : not very wall       نمی فهمم : I don't understand

معذرت می خواهم : excuse me           از یک آقا احوال پرسی کنید : how are you sir?           تشکر کردن رسمی : thanks you,thank     

ادامه را در فیلم تماشا کنید.