آموزش زبان نصرت درس چهارم - شبکه‌ما

در درس چهارم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: این درس را با مکالمه زیر شروع می کنیم: EXCUSE ME MISS,ARE...

آموزش زبان نصرت درس چهارم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در درس چهارم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید:

این درس را با مکالمه زیر شروع می کنیم:

Excuse me miss,are you American?

Yes,I'm American and you?

I'm Mexican.

But you understand English.

A little not very well.

Oh yes you speak very well.

سپس به معرفی کلمات زیر  می پردازد:

سلام کردن : hello       خداحافظی : good bye      خداحافظ خانم : good bye miss

احوال پرسی : how are you?     خوب،ممنون : fine,thanks   

و شما : and you?     به یک دختر بگویید مکزیکی هستید : I'm Mexican miss

ولی کمی مکزیکی می فهمم : but I understand a little Mexican

مکزیکی نیست : you are not Mexican    

ادامه را در فیلم تماشا کنید.