کارتون شیر ها - شبکه‌ما

این کارتون زیبا و خنده دار را به شما تقدیم می کنیم و در جنگل فصل  جفت گیری حیوانات است و بهار از راه رسیده...

کارتون شیر ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کارتون زیبا و خنده دار را به شما تقدیم می کنیم و در جنگل فصل  جفت گیری حیوانات است و بهار از راه رسیده است و حیوانات جفت میابند و بهم هدیه می دهند مانند این گورخر ها و این شتر مرغ ها و برخی جفت مناسب پیدا نکرده اند مانند زرافه و تمساح و شیرها نتوانستند جفت خود را بیابند و برای اینکه ماده آنها را انتخاب کند قدرت نمایی می کنند و مسابقه همبرگر خوری بین شیرها آغاز شده و هر که پیروز شود با شیر ماده ازدواج می کند و حتی مسابقات ریاضی فیزیک برگزار می شود و شیر باخته شده افسرده شده و زیر درخت می نشیند .