آموزش دوره های سیسکو - شبکه‌ما

این فیلم آموزشی به آموزش دوره های سیسکو توسط استاد بهزاد نظیفی می پردازد.

آموزش دوره های سیسکو

دسته بندی ها:
توضیحات:
این فیلم آموزشی به آموزش دوره های سیسکو توسط استاد بهزاد نظیفی می پردازد.دوره های سیسکو خود به بخش های مختلف تقسیم بندی می شود و کسانی که این دوره را تمام می کنند توانایی راه اندازی و نیز مراقبت از شبکه را پیدا می کنند و در این فیلم آموزشی کوتاه شما ابتدا با خود شبکه آشنا می شوید و در می یابید که شبکه چیست؟در ادامه با وسایلی که می توان در شبکه share کرد آشنا می شوید و همچنین یاد می گیرید که برای شبکه کردن باید به چه نکاتی توجه کنید و در کل با مفاهیم اولیه و مورد نیاز در طراحی و استفاده از شبکه آشنا می شوید