آموزش ساخت طعمه ماهی کپور - شبکه‌ما

در این فیلم شما با روش های ماهیگیری ماهی کپور آشنا می شوید و با تکنیک های ساخت طعمه آشنا می شوید.

آموزش ساخت طعمه ماهی کپور

دسته بندی ها:
توضیحات:
در این فیلم شما با روش های ماهیگیری ماهی کپور آشنا می شوید و با تکنیک های ساخت طعمه آشنا می شوید. در ابتدا با روش طعمه سازی میدانی آشنا می شوید و یاد می گیرید که چگونه مواد را با هم مخلوط کنید و از چه موادی و به چه میزان استفاده کنید و همچنین استفاده از روغن در حل کردن مواد و میزان درست استفاده از آن را یاد می گیرید و یاد میگیرید که چرا باید از روغن استفاده شود و بسته به نوع آب و هوا به چه میزانی و از چه نوع روغنی بیشتر استفاده گردد تا طعمه بهتری بسازید تا در ماهیگیری بیشترین استفاده را از آن ببرید.